Kadencja szefa klubu rotariańskiego trwa rok, ale członkiem zarządu jest on przez trzy lata: najpierw jako prezydent elekt, potem jako prezydent, a później – past prezydent. Tę ostatnią funkcję pełni obecnie w Rotary Club Koszalin dr Marcin Bogurski, który niedawno przekazał władzę i jej zewnętrzne atrybuty (dzwonek i złoty łańcuch) następcy, również lekarzowi – dr Marcinowi Chęcińskiemu. Objęcie kierownictwa klubu przez nową osobę ma zawsze uroczystą formę. Nie inaczej było i tym razem. Uroczystość jest również zawsze sposobnością do podsumowania minionego roku, ale i nakreślenia zadań na rok bieżący.

Niedawne uroczyste spotkanie w hotelu Gromada było również okazją do pożegnania Yu-Lina, osiemnastolatka z Tajwanu, który w ramach wymiany młodzież rotariańskiej spędził prawie rok w Koszalinie w rodzinie państwa Małgorzaty i Piotra Telegów.

Szerzej o ruchu rotariańskim, koszalińskich rotarianach i ich pracy społecznej szerzej napiszemy w kolejnym wydaniu naszego magazynu.