Klub Kobiet działający w ramach koszalińskiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej ma nową przewodniczącą. Została nią pani Natalia Witkowska, która ster przejęła z rąk pani Małgorzaty Kozak, kierującej klubem przez sześć ostatnich lat.

Klub jest chyba najaktywniejszą strukturą w koszalińskiej PIG. Panie spotykają się przynajmniej raz w miesiącu na formalnych i nieformalnych posiedzeniach. Angażują się w działania całej izby, inicjują i organizują przedsięwzięcia charytatywne.

Ostatnie spotkanie odbyło się w mieleńskiej restauracji Biała Dama.

 

Klub Kobiet foto